Paul Gauguin

“Two Tahitian Women”

Paul Gauguin | Two Tahitian Women
(French, 1848-1903) oil on canvas, 1899